Strefa-R

Zgłaszanie zapotrzebowania na strefę R

Gdy liczy się każda minuta

Rozwiązanie usprawniające złożenie wniosku o strefę R lub DRA-RL

Dlaczego to jest potrzebne

W świecie w którym Drony są coraz bardziej popularne ważnym jest by używać ich zgodnie z przepisami z zasdami które powstały by zapewnić wszystkim użytkownikom bezpieczeństwo

Aplikacja powstała jako narzędzie dla Straży Pożarnej do usprawnienia procesu zgłaszania do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wniosku o założenie strefy ograniczonej lub całkiem zamkniętej dla BSP.

Przy takiej aktywnej strefie – nikt nie może przeszkadzać swoim dronem przy prowadzonych działaniach

Kto z tego korzysta

Obecnie z systemu korzystają KDR oraz KOL Straży Pożarnej. Sukcesywnie dodawane są kolejne województwa.

Możliwe jest dostosowanie systemu dla innych służb np dla Policji, Straży Granicznej, Wojska itp – o ile mają wypracowane odpowiednie procedury współpracy z PAŻP.

Intuicyjne działanie

Uproszczenie wszystkiego

Działanie po stronie wnioskującego są ograniczone do minimum:

  • Miejsce centralne strefy – pobierane jest z GPS
  • Określamy promień strefy
  • Wysokość w metrach nad gruntem
  • Czas obowiązywania
  • Typ strefy
i tyle… to całe działanie po stronie KDR’a który prowadzi działania w terenie.

System sam przeliczy metry na stopy nad poziomem morza, przekształci czas lokalny na UTC oraz wybierze zależnie od godziny odpowiednią jednostkę w PAŻP do której powinien trafić wniosek.
Wypełniony formularz pojawia się u Oficera Operacyjnego odpowiedniej Komendy Wojewódzkiej PSP gdzie jest dalej procedowany zgodnie z zasadami

Pracujemy teraz nad rozwiązaniem które zintegruje nasz produkt z systemami PAŻP – tak by proces zgłoszenia strefy był jeszcze szybszy i mniej absorbujący dla Użytkowników.

Jesteś zainteresowany naszym Rozwiązaniem?